Skip to content
Gratis verzending vanaf € 60. Wij doen ons best om binnen de 24 uur te verzenden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR VERKOOP VIA INTERNET

 1. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden welke steeds beschikbaar zijn via de website. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden is mogelijk als wij daar voorafgaand en schriftelijk mee instemmen.
 2.  Alle prijsoffertes of -voorstellen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van onzentwege. Bestellingen via de webshop worden door ons via e-mail bevestigd.
 3. De overeenkomst is geldig op het ogenblik dat wij de bestelling bevestigen via e-mail.
 4. De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. Indien een BTW-factuur nodig, neemt de klant contact met ons op. De klant staat desgevallend zelf in voor de correctheid van het doorgegeven BTW-nummer. Voor intracommunautaire zendingen aan houders van een BTW-nummer, wordt de BTW verlegd.
 5. Indien de klant kiest voor levering op locatie worden verpakkings- en verzendingskosten aangerekend volgens de modaliteiten bepaald bij de bestelling. Bij afhaling in de winkel zijn er geen verpakkings- en verzendingskosten. De afhaling in de winkel kan enkel binnen de openingsuren, vermeld op de website.
 6. De klant, in hoedanigheid van consument, kan binnen de veertien kalenderdagen na de levering aan de overeenkomst verzaken. Desgevallend moeten de goederen onbeschadigd en ongebruikt/ongeopend worden teruggestuurd. De klant neemt de kosten voor het terugzenden te zijnen laste. Binnen de 14 dagen nadat we de goederen (onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend) teruggekregen hebben, betalen we de aankoopprijs terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u hebt betaald.
 7. Betaling gaat vooraf aan de levering en gebeurt via één van deze betalingsmogelijkheden: Bancontact/Mister Cash, Belfius Direct Net, KBC/CBC Payment Button of iDEAL (Nederland).
 8. Leveringen gebeuren in principe binnen de 2 tot 5 werkdagen. Indien wij niet kunnen leveren binnen een termijn van dertig kalenderdagen zullen wij de klant hiervan op de hoogte brengen. Dit uiterlijk dertig dagen na bestelling. In dat geval heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder dat hier bijkomende kosten worden gerekend. Wij leveren in België en Nederland. Leveringen naar andere landen kunnen wij weigeren.
 9. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen, en kunnen wij onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, of de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Zoals onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …
 10. De goederen worden door ons verzonden op risico van de klant. De klant zal direct na levering de goede staat en het geleverde aantal van de goederen controleren.
 11. De klant neemt er kennis van dat de goederen cosmetische producten zijn en dat het risico op een allergische reactie niet uitgesloten is. Wij kunnen nooit aansprakelijk zijn voor eventuele gevolgschade na gebruik van de goederen.
 12. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde bevoegd, tenzij zij wij hier uitdrukkelijk van afwijken. Iedere, zelfs buitenlandse klant, kan ons enkel dagvaarden voor de rechtbanken van onze zetel.
 13. Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.
Winkelwagen
Back To Top